Välkommen till Ivö Klack utemuseum.

Ivö Klack bjuder på upplevelser för både stora och små. Här kan du njuta av skogens stillhet, sjöns blåa blänk eller utsikten från toppen av Klacken. Ifö Klack har också en spännande industrihistoria med brytning av kalk och kaolinlera under stor del av 1900-talet. I brottet kan du leta fossiler från havslevande varelser som kommit i dagen i samband med brytningen.
För att fördjupa din upplevelse av naturreservatet Ivö Klack finns idag ett utemuseum. Längs stigarna i naturreservatet kan man ta del av brottets historia, lära sig mer om växt- och djurlivet och göra en tidsresa till torparnas tid.

Du kan läsa berättelserna om natur, kultur och industrihistoria redan här på hemsidan. På undersidorna har vi lagt in den information som finna i fält och här finns även fördjupningar med mer information, ofta i form av bilder och filmer. Sidorna här är tillgängliga genom QR-koder på skyltarna i naturreservatet om ni har smarttelefon.

Ladda ned en karta över vandringsstigarna och utemuseet här.

Gröna sjön i kaolinbrottet på Ivö Klack, Fotograf: Josefin Persson
Gröna sjön i kaolinbrottet på Ivö Klack, Fotograf: Josefin Persson

Bakgrund till projektet

Länsstyrelsen Skåne har, i samarbete med Iföverkens Industrimuseum och Ivö intresseförening, arbetat fram material om naturvärden och kulturarv på Ivö Klack. Det hela började redan 2015. Då samlades en arbetsgrupp för att skissa på ett utemuseum. Länsstyrelsen fick gehör från Iföverkens industrimuseum, Ivö intresseförening, Humleslingan, Kristianstad och Bromölla kommuner samt Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne. Många bidrog med medfinansiering och medel söktes och beviljades från Region Skånes Miljövårdsfond. Förstudien visade på stora möjligheter till ett upplevelsebaserat utemuseum och projektet sökte ekonomiskt stöd från flera håll. Då projektet fick avslag för medel för det planerade utemuseet kom projektet att bli vilande. Under 2019 beslöt dock Länsstyrelsen, Iföverkens industrimuseum och Ivö intresseförening att starta upp projektet igen då Länsstyrelsen hade fått ekonomiska möjligheter att finansiera ett utemuseum som bygger på delar av förstudien.

Under 2019 har arbetet med att samla information och fotografier, skriva texter och göra illustrationer pågått och i maj 2020 var allt på plats på Ivö Klack.

En officiell invigning ägde rum den 14 september 2020.

Läs mer om naturreservatet Ivö Klack

Länk till Länsstyrelsens hemsida där du kan läsa mer om naturreservatet och ta del av beslut och skötselplan. Här finns även kontaktuppgifter till förvaltare av naturreservatet.

Kontakt för information och bokning av guidade turer på Ivö Klack utemuseum.

Ivögården mobil: 070-7979273 e-post: info@ivogarden.se