Lär dig mer om krossen

När brytningen av kalk och kaolinlera började på Ivö klack i början på 1900-talet gjorde man det med dynamitsprängning och lastning med handkraft i vagnar som gick på spår i gruvan.

Se film från 1908

Handlastning i vagnar 1910
Handlastning i vagnar 1910

Brytningen var årstidsbaserad och låg nästan helt nere under vinterhalvåret. En ”normal” arbetsstyrka var ca 100 personer. 1911 var det 160 st som jobbade i gruvan. Se MÄNNISKORNA I GRUVAN.

”Storkalken”, bitar stora som mansbördor, användes till murkalk och lastades med händerna i tippvagnar och tömdes sedan direkt i pråmarna för avlastning och krossning i Bromölla. Det gick ca 18 st tippvagnar med storkalk i en pråm.

Det som var kalkgrus lastades med skyfflar i trälådor som rymde en kubikmeter. Trälådorna kördes på rallor bort till ett spel som fungerade utan maskinkraft. När en låda med kalk gick ner, gick en tom låda upp. Det fanns två avsatser, och från den andra avsatsen gick lådan ner till östra kajen, där lådan lyftes ner med handkraftsvevad kran till pråmarna.

Lastning i pråmar Östra kajen
Lastning i pråmar Östra kajen

Fram till 1930-talet fanns ingen egentlig kross för vare sig kalk eller kaolin, utan den krossningen skedde i Bromölla. Kaolinet krossades i slammeriet och kalken i cementfabriken.

Krossen i brottet byggdes först och främst för kaolinet, men användes också för kalken då den i krossat tillstånd var lättare att lasta.

Ivö klack brottet 1954
Ivö klack brottet 1954

Brottet i mitten på 1950-talet, med Krossen, den stora byggnaden. Till vänster i bild, bakom Gröna sjön och den stora högen bortsorterad sand syns slammeriet.

Kaolinkrosset gick från Krossen på transportband till slammeriet, som byggdes 1933, medan kalken gick direkt på spår i vagnar till östra kajen.

Vagnar på spår mot östra kajen
Vagnar på spår mot östra kajen
Betongfundament av krossen idag
Betongfundament av krossen idag

Idag är det bara ett betongfundament kvar av krossen.

Karta östra delen av brottet 1954
Karta östra delen av brottet 1954