Mer information om lerans väg till eldfast tegel

När man började bana av skalgruskalken i slutet av 1800-talet på Ivö klack så fanns kaolinleran där under.

Gruvan öst mot väst, spår och grävmaskin. The quarry east to west, rails, and an excavator.
Gruvan öst mot väst, spår och grävmaskin. The quarry east to west, rails, and an excavator.

Det var professor Gerard de Geer, verksam som statsgeolog på Sveriges Geologiska Undersökning, SGU som upptäckte fyndigheterna av kaolin.

Professor de Geer beskriver geologin på Ivö och säger i sin rapport ”att mäktiga kalkstenslager täcker de äldre bildningarna, vilka i dessa trakter undgått uppmärksamheten tills man vid de nu avslutade undersökningarna på flera ställen anträffat dem”.

Se mer på GRUVANS HISTORIA.

Kalk och lerbränning hade hävd i trakterna.

När man 1956 grävde grunden till äldreboendet Brogården i Bromölla upptäcktes små ”ugnar” som hål i marken och man hittade också lerkrukor från bronsåldern 500 år f.kr. Omfattningen tyder på att man kan tala om en verklig krukmakarverkstad.

En av de krukor man grävde fram finns på Iföverkens Industrimuseum i Bromölla. Det finns också lämningar från gamla ugnar bl.a. vid Balsbergsgrottan.

Bronsålderskruka. Bronze Age pot.
Bronsålderskruka. Bronze Age pot.

Bilder från tillverkningen i Bromölla 1904-1905.

Anställda Ifö Kaolin och Chamottefabriks AB ca 300 st, Axel Hermansen with his around 300 employees in Bromölla
Anställda Ifö Kaolin och Chamottefabriks AB ca 300 st, Axel Hermansen with his around 300 employees in Bromölla
Axel Hermansen med sina ca 300 anställda i Bromölla

Verkm. Johannes Wendt på förmanskontoret. Foreman Johannes Wendt in his office
Verkm. Johannes Wendt på förmanskontoret. Foreman Johannes Wendt in his office
Verkmästare Johannes Wendt på sitt förmanskontor.

Nya slammeriet 1904 i Bromölla. The new washing plant 1904 in Bromölla
Nya slammeriet 1904 i Bromölla. The new washing plant 1904 in Bromölla
Nya slammeriet 1904 i Bromölla

Inne i slammeriet. Som du ser fanns det ingen elektricitet. Inside the washing plant. As you see, there was no electricity.
Inne i slammeriet. Som du ser fanns det ingen elektricitet. Inside the washing plant. As you see, there was no electricity.
Inne i slammeriet. Som du ser fanns det ingen elektricitet.

Råkaolin i slammeriet. Raw kaolin in the washing plant.
Råkaolin i slammeriet. Raw kaolin in the washing plant.

Råkaolin i slammeriet

Tillverkning av chamotteprodukter. Manufacture of chamotte products
Tillverkning av chamotteprodukter. Manufacture of chamotte products

Tillverkning av chamotteprodukter

Klappare i chamotten. Moulders in the chamotte works
Klappare i chamotten. Moulders in the chamotte works

Klappare i chamotten

Retortertillverkning i chamotten. Retort manufacturing in the chamotte works
Retortertillverkning i chamotten. Retort manufacturing in the chamotte works

Retortertillverkning i chamotten

Ritkontor i bruksvillan 1905. Drawing office in the residence building 1905.
Ritkontor i bruksvillan 1905. Drawing office in the residence building 1905.

Ritkontoret i bruksvillan 1905. 

På Iföverkens Industrimuseum finns ritningar på över 6000 st chamotteprodukter och förteckningar över de ca 1200 ugnskonstruktioner som såldes mellan 1905-1950.

Vy över Ifö Bromölla ca 1910. View of the factory area in Bromölla, around 1910
Vy över Ifö Bromölla ca 1910. View of the factory area in Bromölla, around 1910

Vy över fabriksområdet i Bromölla ca 1910

Ifö Kaolin & Chamottefabriks Aktiebolag ca 1910

Dagsproduktionen under 1910-talet:

  • Brända Chamotteprodukter 50.000 kg,
  • Slammad kaolin 150.000 kg,
  • Kalk 50.000 kg

Källor: Böckerna Bromölla, Samhälle och Industri vid Ivösjöns strand, 1986, och ”Den vita ön” En mosaik av material och människor, 1987, samt Iföverkens Industrimuseums arkiv.