Lär dig mer om bokskogen

Traditionen med ollonsvin lever kvar i England

Tamgrisarna är borta från Ivöns skogar nuförtiden. Men i England är traditionen fortfarande levande på några platser. I New Forest släpps grisarna ut för att äta upp de stora mängderna bok- och ekollon som annars kan skada matsmältningen på andra betesdjur.

En film på engelska med en grisbonde i New Forest om hur ollonsvinen sköts

En film på engelska med grisbönder i historiska kostymer driver grisar ut på ollonbete

En film på engelska med grisbönder i historiska kostymer driver grisar ut på ollonbete

En film på engelska med en grisbonde i New Forest om hur ollonsvinen sköts