Flygfoto Ifö fabriken 1910
Flygfoto Ifö fabriken 1910

Iföverkens industrihistoria

Traktens geologi har gett möjlighet sedan bronsåldern att tillverka keramiska produkter av lera och bryta kalk för såväl jordbruk som industri.

I slutet av 1800-talet skickades geologer ut från Sveriges universitet för att kartlägga fyndigheter och Skåne visade sig ha stora tillgångar av lera och kalk som kunde användas i industriell verksamhet. Sådana fyndigheter hittades bl.a. på Ivön, och detta startade en industriepok i Bromölla.

Iföverkens industrihistoria kan delas upp i olika epoker från 1887 till nutid och finns dokumenterad i Iföverkens Industrimuseum och på denna hemsida.