Historik över bärgning av pråmen

Inledning

Under hösten 1995 och våren 1996 bärgades en pråm från företagens sedimenteringsdammar. Den var då i mycket dåligt skick, men efter ett omfattande restaurerings- och konserveringsarbete som utfördes av arbetskraft från ALU, har den återfått sin forna stolthet. Den 20 maj 1996 lämnade pråmen Ivösjön för gott för att drygt två år senare ta plats utanför Industrimuseet, där den idag finns för beskådning. Pråmen är en av många som trafikerat Ivösjön med råmaterial från Ivön till fabriken på fastlandet. Pråmarna (4-5 stycken) var sammankopplade efter varandra och drogs av ångbåtar. Trafiken pågick från förra seklets början till 1960, då man började använda lastbilar istället.

Bärgningens första steg

Under hösten 1995 var det lågt vattenstånd i Ivösjön och IFÖ-bolagens sedimenteringsdammar. Pråmen som låg sänkt i en av dammarna visade då sitt däck, vilket var någorlunda intakt. Styrbord sida var skadad, flera plank var borta just vid vattenlinjen. Hur den såg ut i botten var omöjligt att veta. Vecka 43 började bärgningsarbetet. En stor presenning hängdes över styrbord sida. Förhoppningen var att den skulle sugas fast vid båtsidan vid en länspumpning och eventuellt få den att flyta. Detta under förutsättning att botten och babord sida var någorlunda täta.

Länspumpning

Efter några minuters pumpning med den kraftiga länspumpen (6000 l/min) hände det vi hoppats på. Presenningen sögs fast över det stora hålet i sidan och när pråmen tömdes på vatten började den flyta. Pråmen stakades mot land där IFÖ Sanitärs lastmaskin kopplades in för att lyfta den ur vattnet. Tyvärr gick vi bet, då lastmaskinen inte orkade lyfta pråmen som uppskattningsvis vägde 10-15 ton. Vid detta tillfälle brast tyvärr fören. Länspumpningen fortgick till nästkommande vecka. Då stakades pråmen till andra sidan av dammen, där det bedömdes vara lättare att ta upp den. En grävmaskin anlitades, som var inhyrd på området för andra arbeten, och den lyckades med att dra upp pråmen halvvägs på land. Länspumpningen avbröts och pråmen fick ligga orörd med aktern i vattnet till våren 1996.

Pråmen kommer upp på land

Den 20 maj fick vi slutligen upp pråmen på landbacken, med hjälp av Kranexpressen. Tyvärr uppstod en del skador, bland annat rasade däcket ihop. Efter slamsugning av skrovet, byggdes ett presenningstak av BSK för att skydda pråmen från solen och under detta tak fick den vila hela sommaren till vintern. Under denna tid spolades den med vatten ett flertal gånger för att den inte skulle torka för snabbt. Vi tog även kontakt med Sjöfartsmuseet i Malmö under tiden och den 17 juli kom P O Hörberg från Sjöfartsmuseet på besök. Trots pråmens eländiga utseende ansåg Hörberg att den var värd att restaurera.

Restaureringsarbetet

När vintern kom togs presenningstaket bort och pråmen låg öppen för väder och vind till våren 1997. Under april förbereddes flyttning till museet genom att alla lösa delar sorterades och märktes upp. Dessutom grovrengjordes skrovet från lera och slam. Måndagen den 12 maj flyttades pråmen till en plats utanför museet, med hjälp av Kranexpressen, företagets lastmaskin och släp från Bobergs skrotfirma. Pråmens vikt var då 5,5 ton. Ett nytt presenningshus byggdes av Sydställningar, vilket hade till uppgift att återigen skydda pråmen från solen och därmed motverka för snabb torkning. Restaureringen påbörjades med högtryckstvätt och därefter torkning. Fören fästes ihop, en del nya spant monterades och lastutrymmet fick nya plank. Sidorna i lastutrymmet kläddes bara till hälften för att åskådliggöra konstruktionen. Styrbord sida lagades med nya plank och däckets gamla brädor sattes på plats. Samtidigt började själva konserveringen av pråmen, som pågick under våren och sommaren. Pråmen ströks först med en blandning av 50 % balsamterpentin och 50 % rå linolja tills träet var mättat och därefter strök man på linolja och trätjära. På höstkanten var pråmen färdigrestaurerad, konserverad och klar för att läggas fram på sin slutliga plats framför Industrimuseet, vilket skedde den 27 mars 1998 med hjälp av två lastmaskiner.

Företag som kostnadsfritt ställt sina resurser till förfogande i samband med arbetet:

IFÖ Sanitär IFÖ Ceramic Ragnsells BSK Sydställningar Bobergs G. Anderssons Entreprenad

Tack för er kulturella gärning!