Musikliv i Bruksmiljö

När Axel Hermansen kom till Bromölla 1901 och med honom de tyska familjerna kom också musiken in i brukslivet.

Kamrer N j Idén, brukets allt i allo under en lång följd av år från seklets början, har i ett kåseri mycket träffande givit följande tidsbild:

" De bildade en orkester såsom tyskarna ha gjort i alla tider över hela världen, så fort de mötts tre eller flera. Det var naturligtvis en hornorkester. Varje gång Hermansen återvände från en affärsresa i Tyskland, medkonkade tåget till Bromölla ett stort fat äkta tysk öl. Bud utgick genast över bygden till alla tyska familjer, män, kvinnor och barn kommo och hornorkestern marscherade till klubbladan, där chefen slog upp ölfatet och skänkte ut, medan orkestern blåste fanfarer. Varefter dansen gick natten lång."

Den blåsorkester, som först bildades, bestod av enbart tyskar och i den ingick bl.a. August Kress, Vilhelm Engel, Karl Radeke, och Karl Biesel. Det dröjde inte länge förrän även några svenskar kom kom med, nämligen Erik Olsson, August Holmqvist och Karl Teodor Karlsson.

Musikkår 1908
Musikkår 1908

Karlsson hade i yngre år varit till Sjöss och kom 1908 till Bromölla. Han hade dessförinnan varit värvad i örlogsstationens musikkår i Karlkrona Under många år kom han att bliden ledande kraften inom musiklivet i Bromölla.

Det hörde till att blåsorkestern skulle spela till förstamajdemonstrationen och vid folkfesterna nere på "Pyntarna" och vid danstillställningarna i Folkets Hus.

Efter några år svalnade intresset för blåsmusik och då det blev besvärligt att hålla verksamheten igång tog nykterhetslogen Verdandi initiativ till en orkester med enbart svenskar. Är ingick bl.a. Axel Hägg, August Persson, Bror Holmkvist, Alfred Kronkvist, Gustav Svensson och Torvald Persson.

1919 skedde en föryngring av musikkåren och Axel Lindskog, som bara var 15 år, kom med på althorn. Sedan började Nils och Karl Wulff samt Henry Dahlberg.

Musikkår 1919
Musikkår 1919
Axel Hägg trio
Axel Hägg trio

1932 ställde sig Fabriks avd. 227 som garant för ett lån till en nybildad musikkår. Mot slutet av 1930-talet upplöstes den. Först på 1950-talet blev det ABF´s lokalavdelning som bildade en ny musikkår. I denna kår ingick bl.a. Nils Olsson, John Månsson och Gunnar Wulff.

Musikanter 1935 Park Folketshus Bromölla
Musikanter 1935 Park Folketshus Bromölla
Tillfällig utst. i museet om Musikliv i Bruksmiljö 2022
Tillfällig utst. i museet om Musikliv i Bruksmiljö 2022