Modern tid 1957 - nutid.

Iföverken fabriksbild 1965
Iföverkens fabriksområde och brukshusen längs Storgatan ca 1965

Efter Wehtje-epoken och den stora tekniska expansionen lades stor vikt på marknadsföring av de tillverkade produkterna, både på hemmamarknaderna och export. Iföverken ingick i den stora Cementa-koncernen, som sedermera blev Euroc-koncernen.

Först tillträdde Robert Malcom som VD, platschef och teknisk chef, 1956-1966. Stig Sunne var kommersiell direktör sedan 1950 då han blev anställd av Ernst Wehtje. Stig Sunne blev sedan VD 1967-71

1964 slutade man bryta kaolinlera i gruvan på Ivö klack och chamottetillverkningen upphör. Pråmtrafiken slutade 1959.

1969 köpte Iföverken badkars-och diskbänkstillverkningen i Mörrum av Olofströmsverken AB som marknadsfördes tillsammans med sanitetsporslinet.

1965 byggs en fabrik för plasttillverkning och produkterna består av polyester och glasfiber. Korrigerade plastskivor, fasadskivor med sten, tankar o slamavskiljare samt insatsbadkar.

1967 inviges en automatisk produktionslinje för WC-stolar som var startskottet för en omfattande rationalisering i sanitetsgodsfabriken.

1970 är ”miljonprogrammet” av byggnationen i full gång och prefabricering av VVS- komponenter är stor. Iföverken startar upp tillverkning av installationsväggar för kök-tvätt och badrum. Läggs ner 1981 då byggmarknaden mattades.

Stig Sunne blev en ledargestalt i Bromölla, både företagsmässigt, idrottsmässigt och kommunalpolitiskt. 1971 avgick Stig Sunne som VD för Iföverken och blev VVD för Euroc-koncernen och flyttade till Malmö. Rolf Bergström efterträdde som VD mellan 1971-1976.

På 1970-talet var det ”modernt” att ombilda fabriksenheter till aktiebolag, kanske med tanke på framtida försäljningar. Så skedde också med Iföverken som då hade ca 2500 anställda.

1972 lades mosaik- och golvplatttillverkningen ner.

1976 blev Ifö AB uppuppdelat i fem juridiska enheter.

Ifö Sanitär AB VD Olof Nilsson

Ifö Kampri AB VD Per Corselli

Ifö Electric Högspänning AB VD Arne Strindemark

Ifö Electric Lågspänning AB VD Leif Persson

Ifö Teknik AB VD Rune Askelid

1982 blir Ifö Sanitär och Ifö Kampri ett bolag, Ifö Sanitär AB, och säljs till Oy Wärtsilä AB i Finland som också är ägare av Arabia och varunamnet Ido. Koncernen Sanitec bildas framgent med 18 st sanitesgodsfabriker i hela Europa.

Nu började en nedläggning av alla tekniska avdelningar, så som byggnadsavd., fastighetsavd., mekanisk verkstad, gemensamt malverk o lerlager, snickeri, centrallager, biblotek och laboratorium.

1985 bildas Evac AB som tillverkade system för vacuumtoaletter. Såldes och flyttade till Tyskland 2002.

1989 blir Ifö Electric Högspänning AB Ifö Ceramics AB och Ifö Electric Lågspänning blir Ifö Electric.

1990 Bromölla Specialkeramik bildas och övertar tillverkningen av legokeramik från Ifö Electric.

1991 Ifö Electric säljs till finska Ensto, och år 2000 blir Ifö Electric privatägt av 2 st anställda.

1996 Iföverkens Industrimuseum invigs.

2001 går Ifö Ceramics in i Porslin Products USA och PPC insolators bildas.

2005 säljs finska Sanitec till EQT investor som då också blir ägare till Ifö Sanitär

2010 plastfabriken läggs ner och EcoTrap säljs

2015 Sanitec säljs till Geberit och Ifö Sanitär och Ido blir Geberit Sverige AB, med varunamn Ifö och Ido.

2017 Gipsformsfabriken läggs ner och tillverkningen övergår helt till tryckgjutning.

2018 Isolatortillverkningen läggs ner.

2018 i bolagen Ifö Electric och Geberit (Ifö) finns det ca 400 anställda, som tillverkar mer produkter nu än vad man gjorde på 1970-talet.

Ovanstående historia finns samlad och dokumenterad på Iföverkens Industrimuseum i Bromölla.

Källor: Iföverkens Industrimuseums arkiv, Bromöllaboken och Ifö jubileumsbok 100 år