Nielsen-epoken 1887-1900

Pionjären Dr William Abelgard Nielsen, som var anställd på Trolle Ljungby slott, blev uppmärksammad av geologen Gerard de Geer om fyndigheterna av kalk och kaolin på Ivön. Företaget Nielsen & Comp Kalk o Kaolinbruk bildades 1887. Sedan bytte det namn till Ifö Kalk o Kaolinbruk.

Brytningen av kalk började i liten skala på Ivöns södra del och det var 3-4 man som bröt och seglade kalken till Bromölla. Sedan började brytningen på Ivö klack och då byggde man större segelbåtar som kunde ta ca 10-14 ton. 1896 inköptes ångbåten Axel och ett antal pråmar.

Dr Nielsen började bränna kalk i Valje 1887 och hade innan arrenderat Gualövs Tegelbruk. Sedan byggde han en kalkugn på Koholmen som var mark som blivit till utanför Bromölla vid sjösänkningen av Ivösjön 1874.

1896 började tillverkning av eldfast chamottetegel, men det var av dålig kvalitet och svårt att sälja. Dr Nielsen var ingen tekniker eller affärsman så företaget kom på obestånd och 1899 ombildades bolaget till Arrende AB Ifö. Bolaget hade ca 50 anställda.

När A Hermansen köpte företaget 1901 anställde han Nielsen som försäljare av eldfast produkter och sedan som expeditionsföreståndare.

Nielsen var en pionjär och pionjärer blir sällan rika, men det växer något åt andra i deras spår. (NJ Idén)

Klicka på bilderna för större format: