Brukets historia från 1887 fram till idag

Ugn i museet
Ugn i museet

Brännugnar i fabriken

Brännugnar har en central roll i keramiktillverkning, och är en stor investering.

I den första ugnen brände man kalk på Koholmen 1887 och 132 år senare har 69 st olika typer av ugnar tagits i bruk.

De första ugnarna var vedeldade, men redan i slutet på 1800-talet började man gå över till gaskammarugnar. I mitten på 1900-talet var det oljeeldade och el-ugnar som togs i drift. På 1990-talet blev det gasol som användes till ugnarna.

Rundugnar, gaskammarugnar, tunnelugnar, skyttelugnar och elugnar av olika storlekar beroende på vilka produkter som bränts.

Nedan finns en total sammanställning av använda ugnar mellan 1887- 2018 (klicka för större bild)

Tabell Iföugnar 1887-2018
Tabell Iföugnar 1887-2018