Brukets historia från 1887 fram till idag

Axel Hermansen - Ingelstads herrgård

Efter Aktiebolaget Ifö Chamotte-& Kaolinverk hade gått i konkurs 1909 flyttade Axel Hermansen till Ingelstads herrgård som hans hustru Birthe köpte 1906.

Axel Hermansen fortsatte att sälja sina ugnskonstruktioner och förmedlade affärerna mellan köparna och Ifö i Bromölla på provisionsbasis fram till 1930, i över 20 år.

Nedanstående är ett utdrag från Ö Torsås Hembygsförenings årsbok och är skrivet av Anders Ekberg.